Hand i hand.
Foto: Linda Mickelsson/IKON

Andra mötesplatser

Möten är viktiga tycker vi. Därför vill vi skapa många olika mötesplatser - en del för specifika grupper, andra helt gränslösa.

Öppen verksamhet kallar vi det som alla är välkomna till utan anmälan. En del av den verksamheten vänder sig till en specifik ålderskategori, men vi har, utöver våra gudstjänster och andakter, flera helt gränslösa mötesplatser för dig som vill träffa andra eller bara befinna dig i en gemenskap. Prova dig fram och se vad som passar just dig!