Stiftelsen Räfseryd

Stiftelsen Räfseryd

Stiftelsen Räfseryd har till ändamål "att genom ekonomiska bidrag främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta".

Stiftelsen Räfseryd har till ändamål ”att genom ekonomiska bidrag främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta”

Stiftelsen har sitt säte i Borås och sammanträder fyra gånger per år. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda före februari, april, augusti eller oktober månads utgång.

Sökande skall vara skriven i Borås kommun/stad. Till ansökan skall bifogas intyg från diakon eller läkare samt uppgift om föregående års inkomst.

Behjälplig med ansökan för boende i Fristads församling är diakon Daniel Castor, tfn: 033-22 23 65, e-post: daniel.castor@svenskakyrkan.se

Ansökningsblankett för nedladdning eller utskrift