En grupp människor står vid en majbrasa i mörkret.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Valborgsfirande vid Bredasjön, Holmsjö

30 april kl.19.30. Samarrangemang med hembygdsföreningen. Prismakören sjunger. Tal av kyrkoherde Joakim Persson.