Foto: Gunnel Henrysson

Urngravplats

Med denna gravplatstyp har man gravrätt i 25 år med möjlighet till förlängning. Till rättig-heterna hör att smycka gravplatsen och att efter godkännande från oss, montera en gravsten eller annan fast anordning. Att sätta upp en gravsten är frivilligt.

En gravrättsinnehavare kan sätta blommor och ljus på en gravplats utan att det finns en gravsten.

Gravanordningar bekostas av gravrättsinnehavaren och är dennes egendom.