Foto: j frandsen IKON

Tacksägelsedagen sönd 9 oktober

10.30 Gudstjänst i Fridlevstads kyrka. 16.00 Gudstjänst i Sillhövda kyrka. Prismakören sjunger.