Skärgårdssextetten

5/12 kl.11.00 Gudstjänst i Tvings kyrka