Samtalsgrupp

Tvings församlingshem

Vill du vara med i en samtalsgrupp?

Vi ses i Tvings församlingshem 1 februari, 15 februari

1 mars och 29 mars kl 15-16.

Varje träff har ett eget tema. Vårens teman kommer vara:

1/2 ”Hälsa”

15/2 ”Fasta förr och nu”

1/3 ”Meningen med livet”

29/3 ”Påsken”

Samtalsgruppen äger rum i lilla rummet på nedervåningen. Fika finns på ”Fik

bara vara” som pågår kl 13-16 i stora salen i församlingshemmet. Gruppen

leds av Maria Linnér, präst. För anmälan till gruppen eller frågor:

maria.linner@svenskakyrkan.se 070 955 70 40