Påskliljor i skolskenet. I bakgrunden skymtas ett kors.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

PÅSKDAGEN 17 april

Sillhövda kyrka kl.10.30. Prismakören. Påsklunch i församlingshemmet. Fridlevstads kyrka kl.15.00. Fridlevstad kyrkokör. Oscar Back trumpet.