Komminister 100%

Nyhet Publicerad

Vi söker en komminister till vårt arbetslag. Under coronapandemin har vi använt mycket av tiden till att fundera över hur vi vill vara kyrka i nutiden och framtiden. Vi har två särskilt prioriterande områden, diakoni och konfirmandarbete, och söker dig som kan tänka dig jobba antingen med det ena eller det andra. Du kommer arbeta som präst tillsammans med kyrkoherden som arbetar med det andra området. Utöver detta finns det också musiker och pedagogisk personal som är uppdelade på respektive område. Vi vill vara en kyrka som finns
för dem som behöver tro, kraft, mod och stöd. Vi vill också utveckla arbetet med ideella och bygga en kyrka där församlingsborna får vara med och driva församlingens arbete tillsammans med arbetslaget. Samtidigt vill vi såklart fortsatt finnas med i alla församlingsbors liv, i vardag och i fest.

Prästutbildning erfordras.

Församlingen har tre fantastiska kyrkor som ger möjlighet till olika former av gudstjänst. Det finns också tre fina församlingshem med bra verksamhet. Här finns landsbygdskultur med engagemang för församlingen och vacker natur och miljö med bara en dryg mil in till Karlskrona.

Vill du veta mer om tjänsten och arbetslaget så hör av dig till kyrkoherde Joakim Persson på nedanstående mail, eller ring 0723-541881. Mer upplysningar om församlingen kan också hämtas på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/fridlevstad

Är Du intresserad är du välkommen med ansökan och löneanspråk senast 29/7 2021 till Joakim Persson, Fridlevstads församling, Kyrkallén 2, 373 36 Fridlevstad, eller till joakim.persson@svenskakyrkan.se
Märk ansökan med ”Ansökan komminister”

För kontakt med facket: KyrkA 08-441 85 60 (växel)
Anders Christensson (Vision) anders.christensson@fv.vision.se