Musikgudstjänst i Tvings kyrka 8 mars kl.18.00

Folkmusik av kvinnliga kompositörer och musik från Tvingbygden med musikanterna Andy och Britt-Marie Delay. Enkelt kvällsfika efteråt.