Foto: Gunnel Henrysson

Minneslund

Minneslund finns vid våra tre kyrkor. Askan grävs ner av våra kyrkovaktmästare på  obestämd plats och man kan besöka minneslunden för att lägga blommor och ha en stund till eftertanke. 

Detta är en anonym gravplats utan gravrätt som församlingen sköter om. Nedsättning av aska görs av kyrkogårdspersonalen utan närvaro av de anhöriga. För denna gravplatstyp finns en särskild utformad plats för utsmyckning, gemensam för anhöriga