Måndagsträffen i Sillhövda församlingshem

En måndag i månaden kl.14.00.

Inleds med en kort andakt. Gemenskap kring kaffeborden med kaffe och något tilltugg. Lotteri.
Kontaktperson: Gunnel Henrysson 0768 72 26 26

Måndagsträffen börjar igen i september. Välkomna då!