Leva vidaregrupp

LEVA VIDARE GRUPP

Att förlora sin livspartner kan vara en svår och genomgripande förändring i livet som kräver mycket bearbetning. Efter den första intensiva tiden kring dödsfall och begravning kommer saknaden och tomheten och det är en stor omställning att kunna se hur livet ska gestalta sig framöver. Att få bearbeta sin sorg tillsammans med andra som befinner sig i liknande situation har för många visat sig vara en god hjälp till att leva vidare.

Därför inbjuder Fridlevstad församling regelbundet till Leva vidare-grupp. Gruppen samlas 5 gånger och varje gång handlar om ett avgränsat tema i sorgeprocessen. 

 Inbjudan till höstens grupp skickas till de som blivit ensamma under föregående höst och till höstens grupp de som blivit ensamma under föregående vår. Men även om det gått längre tid och du tycker att sorgen och ensamheten är svår, så tag kontakt med någon av oss som är ledare i dessa grupper. Det är kanske nu du känner att du behöver detta.

Kontaktpersoner för leva vidare gruppen är Gunnel Henrysson 0768-722 626