Låna dopklänning och lokal

Vi har dopklänningar som gratis lånas ut, om man har behov av det.
Lokaler för efterföljande dopfest/kaffe lånas också ut gratis: Sillhövda församlingshem, Tvings församlingshem och Sockenstugan i Fridlevstad, i mån av plats.