Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen ”Kontakta kyrkogårdsförvaltningen” i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrätts-innehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Huvudmannen hade inte heller några bra rutiner för att samla in sådana uppgifter.

För att gravböckerna ska bli ordentligt uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudmannen.

Hör av Dig till expeditionen som är öppen måndag-fredag 8.00-12.00 – 12.30-15.00,  per telefon 0455-33 81 10 eller mail marie.glans@svenskakyrkan.se eller fridlevstad.forsamling@svenskakyrkan.se.

 

Skyltar har satts ut på följande gravar:

 

FRIDLEVSTADS KYRKOGÅRD

Gamla delen nr:

109-110        173 A-B        181 A-B        321                322                375                382

397                402                446 A-B        448 A-B        481                482                488

515 A-C        523                529 A-B        544                553-554        608-609        829-830

857                881                890                892-893        894                907                933

949 A-B        1050              1067              1072              1075              1090 A-B

Urnlunden:

55

Södra delen:

A 105-106     B 32-33         B 38-39         C 13              C 19-20         C 47              C 65-66

D 25-26         D 37-38        F 9-10           F 27-28         F 54              F 187-188

 

SILLHÖVDA KYRKOGÅRD

Gamla delen nr:

A 34              A 38              B 8                B 12              B 14              B 28              C 5

C 20              C 27              C 30              C 47              C 48              C 52              C 63

C 79              D 11U           D 16              D 17              E 13U                                

Nya delen:

A 10              A 17              B 16              B 113            C 4                C 7

C 8                C 29              C 30              C 32              C 33              C 34              C 35

C 58              D 3U             D 16U           D 25U           D 26              D 26U           D 28U

E 6                E 22              F 1                 F 5                 F 7                G 2                G 11

 

TVINGS KYRKOGÅRD

Gamla delen nr:

A 14              A 15              A 35              A 38              A 50              A 78              A 95

A 122            A 132            A 153            A 163            B 34              B 35              B 36

B 44              B 47 B          B 49              B 54              B 59              B 85              D 2

E 17              E 40              E 75              E 114            E 130            E 138            F 10

F 14               F 24              F 56               F 71               G 6                G 25              G 48

G 57              G 65              G 76              G 86              G 91              G 96              G 110

G 139            G 148            G 150            G 178            G 184            G 218            G 221

G 246            H 20              J 15               J 16                                                          

Nya delen:

A 34              A 65-66        B 34              B 232-233     B 250-251     B 252            B 253-254