Kjell och Sleifen sjunger och spelar

Måndagsträffen i SIllhövdaförsamlingshem. Måndagen den 21/10 kl.14.00. Kaffeservering, lotteri och andakt