En kyrkogård.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kistgravplats

Med denna gravplatstyp har man gravrätt i 25 år med möjlighet till förlängning. I kistgrav-platsen kan även urnor sättas ned. Till rättigheterna hör att smycka gravplatsen och att efter godkännande från församlingen montera en gravsten eller annan fast anordnng. Att sätta upp en gravsten är frivilligt.

En gravrättsinnehavare kan sätta blommor och ljus på en gravplats utan att det finns en grav-sten. Gravanordningar bekostas av gravrättsinnehavaren och är dennes egendom.