Gökotta i Holmsjö

Torsdag 26 maj på Hembygdsön i Holmsjö. Korvgrillning kl 8.00 (medtag egen korv). Gudstjänst kl.9.00. Samarrangemang med hembygdsföreningen. Välkomna!