GDPR

GDPR ELLER DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

 Från och med 25 maj 2018 gäller GDPR, eller Dataskyddsförordningen, som svensk lag och ersätter därmed Personuppgiftslagen. Den nya lagen ska skydda vår personliga integritet på ett bättre sätt. Det behövs eftersom ny teknik och sociala medier ställer nya krav på lagarna.

PERSONUPPGIFTER
Allt som handlar om en specifik person kallas personuppgifter. Det kan vara fotografier, texter, DNA eller annat som gör att man vet vilken person det handlar om. Vissa saker räknas som känsliga personuppgifter. Det är till exempel uppgifter om religion eller tro, hälsotillstånd eller politiska åsikter. Sådana uppgifter måste skyddas extra mycket och får oftast inte sparas utan att personen det handlar om vet att de sparas. 

VAD GÄLLER INOM SVENSKA KYRKAN

Svenska kyrkan har i en central databas register med uppgifter om personer som är medlemmar i Svenska kyrkan och vissa uppgifter om anhöriga till dem som är medlemmar.

Kyrkostyrelsen för ett centralt tillhörighetsregister över kyrkotillhöriga med uppgifter om dop, konfirmation och kyrkotillhörighet.

Församlingarna har församlingsregister, som dels innehåller uppgifter om församlingens kyrkotillhöriga, dop och konfirmation, dels uppgifter om personer som deltar i församlingens verksamheter.

I församlingarna förs ministerialböcker med uppgifter om dop, konfirmation, vigsel och begravning i Svenska kyrkans ordning.

Registren och ministerialböckerna regleras i kyrkoordningen, Svenska kyrkans egna stadgar som är beslutade av Kyrkomötet, och i Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB 2003:13) beslutade av Kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan för i Kyrksam, enligt 14 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, uppgifter om förtroendevalda. I Kyrksam finns även uppgifter om anställda och andra förtroendevalda i Svenska kyrkan som inte omfattas av ovan nämnda lag.

Svenska kyrkan för även register över personer som är röstberättigade och valbara vid kyrkoval (kyrkoordningen kap. 38)

 VAD VET VI DÅ OM DIG

Om du vill veta vad vi har lagrat om dig behöver du komma hit och visa upp ett id-kort så att vi vet att det är du som får uppgifterna. Sen tar vi fram alla uppgifter om dig och postar dem till den adress du är skriven på. Ett sk registerutdrag lämnas ut skyndsamt inom en månad från begäran (kan förlängas med ytterligare två månader). Du har rätt att få de här uppgifterna utan kostnad. 

DATASKYDDOSOMBUD