Detta gäller för kyrkovalet i Fridlevstad församling

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år innan valdagen får rösta i kyrkovalet. Det står på ditt röstkort i vilken vallokal du skall rösta. 

Du kan rösta på valdagen den 19 september mellan 09.00-14.00 och 17.00-20.00 i församlingshemmen i Fridlevstad, Tving och Sillhövda.

 På pastorsexpeditionen i Fridlevstad kan du förtidsrösta mellan 6 - 19 september.

 6 - 11 september: Måndag – lördag mellan 09.00-12.00, och kvällstid onsdag 8 september mellan 17.00-20.00. Söndag den 12 september stängt. 13 -18 september: Måndag – lördag mellan 09.00-12.00, kvällstid onsdag 15 september mellan 17.00-20.00.

 På valdagen den 19 september kan du även förtidsrösta mellan 09.00-14.00 och 17.00-20.00 på pastorsexpeditionen i Fridlevstad.

 Du kan också brevrösta från den dag då röstkortet har kommit och fram till och med den 16 september innan sista tömning av postlåda. Brevrösten ska vara hos Stiftsstyrelsen senast den 17 september. Brevröstningspaket finns på pastorsexpeditionen.

 Om du ska förtidsrösta så behöver du ha med dig ditt röstkort och ID-handling.

 Din röst är viktig!