Foto: Kristina L/IKON

Detta gäller för Covid-19 just nu

Från och med söndagen den 6 juni börjar vi med gudstjänster i våra kyrkor igen. Det mest glädjande är att vi nu öppnar upp kyrkan för Max 50 personer. Vi kommer markera anvisade platser och hjälpa till att hitta dem när du kommer. I tidningen stod att man skulle föranmäla sitt deltagande till mig. Det behöver man inte längre göra utan bara kom som du är.

I övriga verksamheter och lokaler håller vi fast vid att vi inte hyr ut och inte samlas fler än 8 så länge restriktionerna säger så om den typen av verksamhet. Där hoppas vi kunna öppna upp senast september men allt beror på smittläget.

Allt gott önskar jag er alla!

/ Joakim Persson, kyrkoherde