Cafégudstjänst i Sockenstugan i Fridlevstad

1 januari kl.16.00. Pia Karlsson, Christel Gunnarsson och André Knutsson sjunger och spelar.