Bårtäcke

I Fridlevstad församling har du möjlighet att kostnadsfritt använda bårtäcke vid en begravningsgudstjänst.