En stor mängd tända gravljus i granris.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Allahelgona

Smycka graven, lyssna på orgelmusik, fika på kyrkogården kom till minnesstund med musik...

Fredagen den 3/11

Fridlevstad kyrka kl.10.00-16.00 Gravsmyckningskaffe/soppa. Orgelmusik i kyrkan kl.13.00 och 15.00. Lena Lilja

Tvings kyrka kl.10.00-16.00 Gravsmyckningskaffe/soppa i kyrkan. Orgelmusik kl.15.00 med Gunnel Henrysson.

Sillhövda kyrka  kl.9.30-15.30 Gravsmyckningskaffe/nyponsoppa på kyrkogården. Orgelmusik i kyrkan kl.13.00 med Gunnel Henrysson.

Lördagen den 4/11

Sillhövda kyrka kl.16.00. Minnesgudstjänst med ljuständning. Joakim Persson/Maria Linnér. Gunnel Henrysson kantor. Prismakören sjunger. Pelle Gullbing saxofon. Fackeltåg till minneslunden avslutar gudstjänsten.

Tvings kyrka kl.18.00. Minnesgudstjänst med ljuständning. Joakim Persson/Maria Linner präst. Lena Lilja kantor. Anette och Therese Danilesson sjunger. Fackeltåg till minneslunden avslutar gudstjänsten.

 

Söndagen den 5/11

Fridlevstad kyrka kl.16.00. Minnesgudstjänst med ljuständning. Maria Linnér/Joakim Persson präst. Lena Lilja kantor. Fridlevstad kyrkokör. Facketåg till minneslunden avslutar gudstjänsten.