Lucia 2023

Anmäl dig här för att vara med i årets luciakör och få information angående årets Lucia övningar och framförande. // Melden Sie sich hier an, um Teil des diesjährigen Lucia-Chores zu werden und Informationen zu den diesjährigen Lucia-Übungen und Aufführungen zu erhalten.

Lucia 2023

Lördagen den 16 december kl. 16 & kl. 18

Heiliggeistkirche

Kurt-Schumacher-Straße 23

60311 Frankfurt am Main

Vid frågor ta gärna kontakt med kansliet frankfurt@svenskakyrkan.se