kista med kors och blommor
Foto: Alex & Martin /Ikon

Sorg och Begravning

Matt 28:20 - "Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

De flesta som bor i Frändefors församling kommer någon gång i kontakt med kyrkan vid en anhörigs eller bekants bortgång. Det vi alla vet är att döden en dag drabbar oss. Det är något vi helst vill slippa vara med om. Men när det sker, är det mycket som händer inom och i kring oss. Då finns vi i kyrkan till som ett stöd vid tiden kring begravningen och så länge ni önskar. Vi vill vara med och göra avskedet till ett så ljust minne som det är möjligt.

Sorgen och saknaden berör oss ofta starkt. Man brukar tala om sorgens olika faser som vi går igenom vid ett dödsfall:

1. Chocken; då vi inte kan fatta vad som hänt. Allt känns overkligt.

2. Reaktionen; då vi gråter och t.o.m. kan känna ilska, och frågar oss "varför".

3. Bearbetningen; då vi kan ta in vad som hänt och börja gå igenom minnen, tankar och känslor för honom/henne vi mist.

4. Nyorienteringen; då vi kommit igenom krisen. Vi hittar nya intressen och livet går vidare.

Hur agerar man efter en anhörigs dödsfall?

Ganska snart efter ett dödsfall brukar man kontakta en begravningsbyrå och tid bestäms för begravning. Om det skall bli jordbegravning eller kremation. Och när det gäller kremation, om det skall vara urngrav, som man sköter själv, eller en plats på askgravplatsen, där man betalar för all skötsel, eller om askan skall sättas ner på okänd plats i minneslunden.

I Frändefors kyrka erbjuder vi vanligen tid för begravning på tisdagar eller fredagar kl. 10.30. När tid bestämts kontaktar prästen de närmaste för ett samtal om begravningsakten och det som sker i samband med den. Då kan ni som anhöriga få hjälp att välja psalmer, musik och solosånger om det inte redan är gjort. Det går också bra att välja församlingens bårtäcke eller en vanlig blomsterdekoration på kistan, detta via begravningsbyrån.

Svenska kyrkan i Frändefors församling vill vara ett stöd i sorgen. Vi vill också förmedla tröst och ett hopp och en tro inför framtiden. Jesus talar om att det finns ett evigt liv efter döden.
Han vill erbjuda oss det livet hos Gud i himlen.

Allt gott!