MaxiMini

Öppna förskolan i församlingen. Start HT 2020 - 21 september

Öppen förskola
Barn 0-6 år

Lär känna andra vuxna och barn genom gôtt häng.

Måndagar 9.30-11.30

 - 9.30 Drop-in med pyssel, lek, frukt och kaffe

- 11.15 Samling med sångstund och Mini-andakt (bibelstund och bön)

- 11.30 Fortsatt häng och drop-out

VÄLKOMNA!

Start måndag - v.39
21 september

V.39-40 (september)
Utomhus, på lekplatsen vid vattentornet i Frändefors

Oktober & november Källaren i församlingshemmet

Uppehåll
V. 44 (höstlov)

Goa små gryn på lekplatsen!
Rebeqah Villandt

Rebeqah Villandt

Frändefors församling

Diakoniassistent

Victoria Olsson

Victoria Olsson

Frändefors församling

Församlingsassistent barn och ungdom