GDPR

Den 25 maj 2018 kom en ny lagstiftning kallad dataskyddsförordningen, förkortning på engelska GDPR, General Data Protection Regulation. GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. Samma regler kommer att gälla i hela EU. Denna nya lag ersätter PUL, personuppgiftslagen. Med personuppgifter menas all information som direkt eller indirekt går att koppla till en identifierbar levande person: namn, personnummer, e-postadresser, telefonnummer, bilder. Vi har inventerat våra system för att säkerställa att vi hanterar personuppgifter enligt GDPR. För att ta del av vår personuppgiftspolicy och hur vi hanterar uppgifter läs länkarna nedan. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta expeditionen på 0521 - 400 14 eller frandefors.forsamling@svenskakyrkan.se

Dataskyddsombud Erika Malmberg tele 072 549 64 34

mail: dataskyddsombud@intechrity.se