Nyanlagda askgraven - ovanifrån!
Foto: Börje Jansson

Frändefors kyrkogård

Frändefors församling har en kyrkogård som ligger runt kyrkan mitt i samhället. Här finns möjlighet för flera typer av gravplatser, läs mer om dessa här.

Olika varianter för begravning

Kyrkogården rymmer olika gravfält med gravplatser för
1. Kistgravar (jordbegravning)
2. Urngravar när kremation har skett
3. En askgravplats med natursten och plats för fyra st. urnor
4. En minneslund där askan grävs ner utan att platsen markeras

Vid de två första gravtyperna (1 och 2) måste de anhöriga själva skaffa en gravsten, med hjälp av stenhuggerifirma, och står för skötseln. Det finns möjlighet att få hjälp med gravskötseln för en viss avgift. 

Vid den tredje gravtypen får de anhöriga vara med vid gravsättningen av själva urnan. I övrigt finns redan en gravsten där en namnbricka marker vem som är gravsatt. Skötsel ingår och ombesörjs av församlingen mot en bestämd avgift. Anhöriga skall inte plantera blommor, men kan pryda med snittblommar och gravlykta, om det önskas.

Det fjärde begravningssättet (4) sker på omarkerad plats. De anhöriga behöver inte betala någon skötselavgift. Det finns ett ställ att sätta snittblommor vid besök av minneslunden.