Sommar i Frändefors!
Foto: Börje Jansson

Frändefors kyrka

Frändefors församlings enda kyrka är just Frändefors kyrka, som är belägen precis vid Europaväg 45 och Frändeån; mitt i centrala Frändefors. Här kan du få en kortare historisk kring kyrkan samt ett litet galleri med bilder.

Den stora vitputsade stenkyrkan är uppförd 1797-1800 vid platsen för en medeltida föregångare av tegel. Kyrkan är centralt belägen i samhället Frändefors intill Frändesån. Till sockencentrat vid kyrkan hör en välbevarad äldre prästgård och ett modernt församlingshem.

Karakteristiskt för kyrkogården är ett stort antal grusade gravar.

Den nuvarande kyrkans föregångare antas vara byggd på 1200-talet och tillhörde den speciella gruppen medeltida tegelkyrkor i Dalsland. Den gamla kyrkan låg enligt uppgift ett trettiotal meter öster om den nuvarande. Uppgifter finns också om en äldre träkyrka på andra sidan (norr om) ån där även prästgården tidigare legat.

Den gamla tegelkyrkan var vid 1700-talets slut kraftigt förfallen. En drivande kraft bakom en ny kyrka var dåvarande kyrkoherden och prosten Johan Gustaf Stenberg. Denne beskrivs ha offrat nästan hela sin privata förmögenhet till kyrkobygget.

Kyrkans yttre är typiskt för tiden kring 1800 med bland annat tresidigt kor och långhusets brutna och valmade tak och som täcks av skiffer. Kyrkans planform är den ursprungliga sedan uppförandet medan lanterninen fick sin utformning 1852 och de stora rundbågiga fönsteröppningarna togs upp 1872.

Kyrkorummet är stort och rymligt. Inredningen domineras av stram klassicism i ljus färgsättning. Särskilt framträdande är den stora altaruppsatsen och predikstolen, båda från 1829 och ritade av arkitekt Jacob Wilhelm Gerss. Altartavlan, "Jesu uppståndelse" är målad 1818 av den kände konstnären Per Kraft den yngre och är av särskilt konstnärligt värde. Per Kraft den yngre var en av tidens kända konstnärer och var professor och hovmålare. Interiört märks också den stora läktarorgeln från 1855.

I korets södra del finns en gravhäll för överstelöjtnant Elias Rosengrip, död 1740 och hans maka Helena född Rytting. Kyrkans dopfunt är från 1200-talet och av täljsten.

Källa: Karlstads stifts "Kyrkguiden" (http://kyrkguidenks.se/place/48/)

Ta då del av foldern
"Frändefors kyrkor historik och beskrivning" av Erik Grane som också skrivit Frändeforsboken (del I och II).
Foldern kan du  ladda ner här!

 

Frändefors kyrka förr i tiden!
Foto: Okänd
Frändefors kyrka förr i tiden!
Foto: Okänd
Frändefors kyrka förr i tiden!
Foto: Okänd
Frändefors kyrka förr i tiden!
Foto: Okänd
Sommar i Frändefors!
Foto: Börje Jansson
Sommar i Frändefors!
Foto: Börje Jansson
Vinter i Frändefors!
Foto: Börje Jansson
Vinter i Frändefors!
Foto: Börje Jansson

Har du noterat felaktigheter i berättelsen om Frändefors kyrka?
Eller har du relevanta tillägg i denna info?

Hör då gärna av dig till Christina Larsson

Pastorsexpeditionen,
Kyrkogatan 6, 462 69, FRÄNDEFORS
(Nås säkrast Tisdagar och Fredag kl. 10-12)
Tel.: 0521-400 14
Epost: frandefors.forsamling@svenskakyrkan.se

eller direkt till

Tf Kyrkoherde Daniel Westin
Tel./Mobil: 0521-26 23 60
Epost:daniel.westin@svenskakyrkan.se