Children Need help

Föreläsning av Göran Forsell efter lovsångs gudstjänsten i Frändefors församlingshem söndagen den 29 januari kl 11:00

Den 29/1 2023 kl 11:00 har vi lovsångs gudstjänst i församlingshemmet med Daniel Westin. Därefter serveras kyrkfika och Göran Forsell kommer att berätta om sin resa tillsammans med den ansvarige för projektet.