Workshopar

Konferensen erbjuder sammanlagt 14 workshopar, en gedigen lista med högst angelägna och spännande teman i samtliga.

 1. Mellan två tider – brödköer, prekära liv och socialt arbete
  PLATS: Syriska Ortodoxa Kyrkan S:t Petrus & S:t Paulus kyrka, i Kronogården: Guldvingevägen 1

  Hur påverkar det människor att vara i behov av skänkt mat för att klara dagen. Hur ser deras livssituation ut och vad gör det med vår syn på människor som är fattiga? Hur kan socialt arbete utvecklas från att vara reaktivt till att proaktivt möta människors grundläggande behov? Och vad är kyrkans och civilsamhällets roll i detta. Utifrån studier av bland annat matutdelningen i Tynnereds församling, Göteborg, delar Marcus Herz sina tankar med oss. 
  Medverkande:
  - Marcus Herz, docent i socialt arbete och socionom, Göteborgs universitet. 
 2.  Power to the people - verktyg för att demokratisera ditt lokalsamhälle (OBS. Pass 2 börjar 16.10)
  PLATS: Sal J103, Högskolan i Väst, i centrala Trollhättan: Gustava Melins gata 2

  För att få bort ungdomar som hängde i Hjällbo centrum, satte det kommunala bostadsbolaget upp ljudskrämmor med högfrekvent pipljud som bara unga kan höra. Hjällbobor reagerade och gick till tidningarna. Ljudskrämmorna togs bort. Ett exempel på hur ”Community Organising” kan fungera. Metoden ger de som bor i ett lokalsamhälle verktyg för att definiera sina utmaningar samt kartlägga var olika sorters makt att förändra ligger. I ett interaktivt seminarium presenteras metoden, vi diskuterar tillsammans vad den kan göra för nytta i Sverige idag.
  Medverkande:
  - Linus Hermansson, diakon Angereds församling, Göteborg. 
  - Molly Svensson, församlingsassistent, Angereds församling
  - Henrik Frykberg, stiftsadjunkt Göteborgs stift
 3. Det är aldrig för sent – Passus avhopparverksamhet
  PLATS: Storstugan, Lextorpskyrkan: Lantmannavägen 155. Busshållplats: Granngården.
  En workshop om hur verksamheten hjälper personer som vill lämna kriminella gäng och/eller en kriminell livsstil, stöttar anhöriga till unga på väg in i kriminalitet  och utbildar och handleder anhöriga, organisationer och andra. Vi får information och berättelser från Fryshusets verksamhet. Hur går det till att bygga ett nytt socialt liv och bli delaktig i samhället?
  Medverkande:
  - Peter Svensson, verksamhetsansvarig nationellt på Fryshuset
  - Deltagare, från Passus, som nyligen genomgått förändringsprocessen
 4. Ungdomar, kärleksmums och kyrka
  PLATS: Kronokyrkan, i Lextorp: Lantmannavägen 92
  Fritidsgårdens 18-årgräns kombinerat med pandemin, ledde till att allt fler unga samlades på torget. Det blev stökigt och oroligt, uppenbart var att det saknades närvaro av vuxna. Arbetslaget i Dalabergskyrkan tänkte om och flyttade ut. Relationer med ungdomarna har varit i centrum, grillkvällar och kärleksmums, en viktig nyckel. Resultatet är bland annat en musikstudio och att unga vuxna har fått möjlighet att sommarjobba. I seminariet delar vi tillsammans erfarenheter.
  Medverkande:
  - Hanna Rytterlund
  , pedagog, Dalabergs församling, Uddevalla, med kollegor och ideellt engagerade. 
 5. NoHateUddevalla 
  PLATS: Röda rummet, Lextorpskyrkan: Lantmannavägen 155. Busshållplats: Granngården.
  Vad gör man när man fått nog av näthat, hatbrott, diskriminering och tystnadskultur? I nära samarbete med kvinnoföreningen ”Power of pink, POP ”, startades under 2019, nätverket ”NoHateUddevalla” som en motkraft och en drivkraft framåt. Genom föreläsningar, busskampanj, ”Prata hat över mat” och en enorm vilja, bröts tystnaden. Vill du veta mer och kanske dra igång ett eget NoHate under 2022, varmt välkommen att lyssna på grundarna bakom nätverket.
  Medverkande:
  - Catarina Svensson Brodén, präst, Dalabergs församling, Uddevalla pastorat.

  - Emma Rossvik, verksamhetsutvecklare integration, Studieförbundet Vuxenskolan Väst
 6. Läxhjälpen Bergsjön  - diakonalt arbete som utmanar och förändrar
  PLATS: Hobbyrummet, Lextorpskyrkan: Lantmannavägen 155. Busshållplats: Granngården.
  Bergsjöns Studiecenter Läxhjälp är en samverkan mellan Bergsjöns församling och föräldrar i stadsdelen som vill bidra till att ge barn och unga hopp och framtidstro. Det är också resultatet av ett diakonalt arbete som bidrar till tillit, inkludering och ett mera socialt hållbart samhälle. Vi berättar om att dela maktlöshet och om utmaningen i att tillsammans söka vägar för förändring och bättre möjligheter för barn och unga. Vi delar också erfarenheter av att gå utanför vår trygghetszon och av delaktighet som på riktigt handlar om att vi behöver varandra. 
  Medverkande:
  - Föräldrar i nätverket för Bergsjöns Studiecenter Läxhjälp.
  - AnnSofie Olsson, diakon, Bergsjöns församling
 7. Prata med föräldrar – tillitsskapande dialog i interkulturella grupper 
  PLATS: Syriska Ortodoxa Kyrkan S:t Petrus & S:t Paulus kyrka, i Kronogården: Guldvingevägen 1
  Innehåll: Handboken Prata med föräldrar har tagits fram för att stödja tillitsstärkande samtal med utrikesfödda föräldrar. Fokus är föräldraskap, handboken innehåller fakta och reflektionsfrågor att prata om i en personalgrupp. Här finns också tips för hur vi kan skapa förtroende, öka vår interkulturella förståelse och även våga prata kring svårare frågor som våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Handboken har tagits fram i Göteborgs kommun i ett EU-finansierat projekt EqualCity. Marie-Louise Marek, som leder workshopen, har prövat materialet i en kurs för diakoner och församlingsanställda i Göteborg. I workshopen får vi prova på delar av materialet.
  Medverkande:
  - Marie-Louise Marek, diakon i Tynnereds församling, Göteborg. 
 8. Vad bygger ett tryggt lokalsamhälle? Ett historiskt - politiskt spår om livet i lokalsamhället
  PLATS: Församlingssalen, Lextorpskyrkan: Lantmannavägen 155. Busshållplats: Granngården.
  Innehåll: Ett seminarium med historiskt - politiskt perspektiv med återblickar och lärdomar från människor som invandrat från olika delar av världen och av olika anledningar. Vad mötte de av utmaningar och trygghet? 
  Medverkande:
  - Fahime Nordborg, invandrad från Iran och nu kommun- och regionpolitiker som kämpar för en rättvisare värld.
  - Monica Hansson, kommunalråd Trollhättan.
  - Församlingsbor som arbetskraftsinvandrade från Finland.
 9. Under samma himmel - om att vara ung och religiös idag i skolan. (OBS. Pass 2 börjar 16.10)
  PLATS: Sal i104, Högskolan i Väst, i centrala Trollhättan: Gustava Melins gata 2

  Karin Flensner inleder samtalet med sin forskning om klassrummet som ett safe space och utmaningarna med att samtidigt problematisera och belysa olika åsikter för att förbereda eleverna att leva i mångfald. Hur ser skolans uppdrag ut och vilka ramar finns? 
  Unga berättare från skolverksamheten Under samma himmel delar erfarenheter av konflikt och skav i skolan, på arbetsplatsen och i vardagen. 
  ”Under samma himmel” är en interreligiös verksamhet på Sensus som riktar sig mot elever på högstadieskolor med syfte att förebygga rasism, diskriminering och kränkningar i skolan.Innehåll: Hur är det att vara ung och religiös idag? Unga berättare från skolverksamheten Under samma himmel delar erfarenheter av konflikt och skav i skolan, på arbetsplatsen och i vardagen. Under samma himmel är en interreligiös verksamhet på Sensus som riktar sig mot elever på högstadieskolor med syfte att förebygga rasism, diskriminering och kränkningar i skolan och samtidigt ge elever en bredare förståelse av begreppen religion och levd religion.
  Medverkande:
  - Karin Flensner, forskare, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap, Högskolan i Väst
  - Unga troende berättare från ”Under samma himmel”.
 10. Reparativ rättvisa - en försoningens väg till upprättelse, rättvisa, fredliga relationer och försoning 
  OBS! Ulrica Fritzon är med på digital länk. 
  PASS 1: Tabhitasalen, Kyrkans hus, Drottninggatan 42
  PASS 2 INSTÄLLT. 

  PASS 3 Tabhitasalen, Kyrkans hus, Drottninggatan 42, OBS! kl 11.30-12.30

  Försoningsarbete handlar inte om att blunda för felsteg. Det handlar om att ta itu med konflikter, trauman och det som ”verkligen hände”, i syfte att åstadkomma verkligt helande. Forskaren och teologen Ulrica Fritzson besökte det sydafrikanska fängelset där metoden ”Reparativ rättvisa” utvecklats under ledning av förre ärkebiskop Desmond Tutu. Idag samverkar den ideella svenska organisationen ”Försoningsgruppen” med olika samhällsaktörer inom brottsprevention för ökad trygghet i samhället. I seminariet tar vi del av metoden och reflekterar kring användningsområden i våra sammanhang. 
  Medverkande:
  - Ulrica Fritzon, forskare, stiftsteolog i Skara stift
  - Ebba Älverbrandt, diakon

  Tips: Ulrika Fritzon, på FB.
  Hemsida: Försoningsgruppen: http://www.försoningsgruppen.com ​ 
 11. När många ”knackar på” kyrkporten - att organisera kyrkans arbete i tider av stor nöd.
  (OBS. Pass 2 börjar 16.10)
  PLATS: Open lab Sal G122, Högskolan i Väst, i centrala Trollhättan: Gustava Melins gata 2
  Frågor som tar avstamp i flyktingsituationen 2015 – 2017 men med blick i hur det ser ut nu utifrån hennes nuvarande forskning.  Om organisatoriska prioriteringar, risk- och skyddsbedömningar och etiska frågor i fokus. 
  Medverkande:
  - Anette Bolin, professor i socialt arbete, inom barn-ungdomsvetenskap, samhällsvetenskap, sociologi och socialt arbete, Högskolan Väst
 12.  - WORKSHOP 12 ÄR INSTÄLLD - 
 13. Trygghetsvandring – att vara en vuxen förebild som ser, lyssnar och syns
  PLATS: Röda rummet, Lextorpskyrkan: Lantmannavägen 155. Busshållplats: Granngården.
  En närvarande vuxenförebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar i Trollhättan. Denna workshop erbjuder också att gå med under en trygghetsvandring onsdag 27 april efter festmiddagen.
  Medverkande:
  - Gigi Cederholm, samordnare Trygghetsvandrarna Trollhättans stad 
  - Viktor Prästbacka, kommunpolis
  - Ideellt engagerade trygghetsvandrare
 14.  - INSTÄLLT - I skottlinjen - Erfarenheter från konflikterna i Hjällbo.
  Har du anmält dig till workshopen? Mötesbyrån i Lextorpskyrkan hjälper dig med ett annat alternativ.
 15. Borås fritt från våld 
  PLATS: Finska rummet, Lextorpskyrkan: Lantmannavägen 155. Busshållplats: Granngården.
  En workshop om systematiskt våldspreventivt arbete som fokuserar på att få ett 
  helt område att arbeta utifrån gemensamma principer. Under workshopen kommer ni att få kunskap om samt testa några av de metoder som Borås Stad använder för att koppla samman teoretisk kunskap med praktiskt arbete. 
  Medverkande: 
  - Stina Graad, ungdomssamordnare. 
  - Moa Andersson, utvecklingsledare. Båda fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad. 

Lista valbara workshopar (pdf)

Du som ska gå på workshop på högskolan. Här hittar du information om busstransport. 


Abonnerade bussar
Onsdag 27 april
Från Lextorpskyrkan till Högskolan Väst kl 14.35
Från Högskolan väst till Lextorpskyrkan kl 15.45
Lextorpskyrkan till Högskolan väst kl 16.00 

Blir det svårt tidsmässigt att hinna till de olika lokalerna. Kontakta mötesbyrån.