Studiematerial "Kristusvägen"

Kristendomskunskap för vuxna. ”Tro i Möte" eller "Tro i mode - Kristusvejen” heter ett danskt material om kristendomkunskap och lärande för vuxna med olika religiös och andlig bakgrund.

”Tro i Möte" eller "Tro i mode - Kristusvejen” heter ett danskt material om kristendomkunskap och lärande för vuxna med olika religiös och andlig bakgrund. Författare är Mogens S. Mogensen och Kåre Schelde Christensen (red.)

Material är nu fritt översatt av Gunnel Classon, diakon i Angered i Göteborg och delvis anpassat efter svenskkyrklig kontext. Gunnel har i många år arbetat med grupper för vuxna som på olika vis är intresserade av undervisning och lärande om kristen tro. 
Materialet är översatt med tillstånd från "Folkekirke og Religionsmøde", religionsmoede.dk.

Material är uppdelat i nio kapitel motsvarande nio ämnen.

1. Livet är en gåva
2. Vem är Gud?
3. Gud blev människa.
4. Kors och kärlek.
5. Ande och gemenskap.
6. Samtal med Gud
7. Älska din nästa
8. Gud rör vid oss
9. Hoppet