Kort 1. Utmaningar för framtidens demokratiska kyrka

Kort workshop i Kista kyrka

Nästan hälften av alla unga i Sverige tvivlar på demokratin, och samma gäller för många vuxna. Deltagandet i kyrkovalen brukar vara lågt generellt, men i FBHO-församlingar är den demokratiska traditionen och kunskapen ofta ännu lägre. Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde i Botkyrka och Elias Tony, fd kyrkopolitiker som nu jobbar med demokrati och unga, visar metoder för att värna demokratin i församlingsbygget.