Information för dig som är intresserad av utbildningen "Finns det rum för mig?"

Den här processutbildningen med inspiration från Inclusive Church i Storbritannien startade år 2021 och ges av nätverket Framtiden bor hos oss i samarbete med Sensus. Åren 2022-2023 erbjuds utbildningen för medarbetare, ideella och förtroendevalda i Stockholms stift, Uppsala stift och Strängnäs stift.

Tillsammans med föreläsare med stor erfarenhet av frågor om inklusivitet får vi fördjupa oss i hur ”Inclusive Church” kan bli en naturlig del av arbetet i församlingen. Man går utbildningen minst två kollegor från samma arbetsplats, och gärna ett helt arbetslag. 

Uttbildningen gavs exklusivt för medarbetare i FBHO-församlingar som en pilot 2021 och erbjuds 2022-2023 till anställda, ideella och förtroendevalda i Svenska kykran i Stockholms stift, Uppsala stift och Strängnäs stift.

Utbildningen ”Finns det rum för mig?” är till största delen nätbaserad.

Kostar det något?

Förutom kurslitteraturen är utbildningen kostnadsfri. 

Du som ska gå eller går utbildningenmer - läs mer här

Vad är Inclusive Church?

I utbildningen ”Finns det rum för mig?” utgår vi från begreppet ”Inclusive Church” - en gräsrotsrörelse med folkbildande syfte inom den anglikanska kyrkan i England.

Varför en processutbildning om Inclusive Church?

”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Galaterbrevet 3:27-28).

Bibeln berättar för oss hur evangeliet vill nå ut till alla människor – oavsett vilka vi är. Utbildningens syfte är att vi – medarbetare i FBHO-församlingar – ska få en djupare kunskap om inkludering i vårt församlingsarbete. Vilka saknar vi idag i gudstjänst och verksamhet? Varför känner sig några inte välkomna eller upplever församlingen som otillgänglig eller otrygg? Hur kan evangeliet få nå till fler?

I det engelska nätverket ”Inclusive Church” finns stor erfarenhet av att arbeta med inkludering för fler. Nu får vi – med hjälp av litteratur och föreläsningar – ta del av deras erfarenheter. Anslaget i utbildningen är medvetet brett. Förhoppningen är att vi ska få en gemensam kunskapsbas där vi alla sedan på hemmaplan (i församlingen) kan identifiera just våra utmaningar och arbeta vidare med dem, under och efter utbildningen.

 

Vem kan delta i "Finns det rum för mig?"

Utbildningen vänder sig till medarbetare i FBHO-församlingar. Utbildningen är kostnadsfri.

frågor och funderingar?

För frågor om processutbildningen, innehåll och upplägg: