Tips om trångboddhet kopplat till Covid 19

På denna hemsida finns mycket information angående trångboddhet kopplat till Covid 19: https://artcovid.se/

Initiativet till ART har tagits av personer med lång erfarenhet av praktisk hälso-och sjukvård och hälsoinformationsarbete i trångbodda och mångkulturella områden och läkare och forskare vid de Arbets- och miljömedicinska enheterna i Göteborg, Stockholm och Lund.