Medarbetarkonferens 2017 - Svensk - och lika olika

Vad är det att vara ”svensk”? Hur ser vår närhistoria ut – den som vi glömt, men som påverkar det vi är och gör? Hur ser svenskkyrklig identitet och utveckling ut i ett mångkulturellt samhälle?

Vi var över 250 personer som deltog i nätverkets medarbetarkonferens i Norrköping 8-9/11-2017 

- Mångfaldskommunikation i Svenska kyrkan:
Kompendium
Planeringsdokument