Studieresa - Inclusive Church - dokumentation

Arbetsgruppen för "Finns det rum för mig" fick uppdraget av FBHO att fördjupa sig i Inclusive Church i England i september 2022. Här finner du en del av dokumentationen.

Uppdrag studieresa till England 

Uppdrag från FBHO:
1.  Skapa kontakt med personer/platser för framtida besök/studieresor
Flera kontakter knutna:
- Ruth Wilde - koordinator IC
- Fiona MacMillan – ideell medarbetare med särskilt fokus på funktionsnedsatta, St Martin in the Fields.
Sam Wells – präst (kyrkoherde) St Martin in the Fields. 
Richard Carter – präst St Martin in the Fields
- Lexy McDonnell – präst i St James and Emanuel + ytterligare en församling. Fokus på unga vuxna och HBTQI+
- Danielle Wilsson – pastor knuten till Inclusive Gathering, Birmingham
och Open table, Birmingham

Värt att läsa mer om är t.ex. ”Open table” och ”Inclusive Gathering” som också fungerar som egna rörelser. 


2. Undersöka om det finns forskning att koppla upp oss mot
Vi stötte inte på mycket forskning, men det görs ett gediget teologiskt arbete i England kring teologi och inkludering. Förutom författarna till böckerna i Inclusive Church book series kan Sam Wells vara ett namn värt att läsa. 


3. Var finns ”skavet” i de sammanhang vi möter? Hur löser de skavet?
I Anglikanska kyrkan finns ett tydligt skav i frågan om HBTQI+ och fortfarande till viss del kring kvinnor i ämbetet. 
Skav i relation till andra kristna kyrkor var inget vi uppfattade. 


4. Vilka framgångsfaktorer har de identifierat?
- Tydliga budskap i kyrkans kommunikation 
”Det här är en plats för….Vi står för…” Gick igenom i alla församlingar vi besökte. 
Deras erfarenhet var att tydliga budskap ger trygghet för den tveksamme/den med dålig erfarenhet och leder till samtal/reflektion

- Använd den befintliga strukturen
Vi stötte på få exempel på ”särskild verksamhet” för en viss grupp (undantaget Inclusive Gathering). I övrigt verkar man arbeta för att medvetandegöra och inkludera i den befintliga strukturen i församlingslivet. Gudstjänsten/mässan används som en naturlig utgångspunkt för samtal/verksamheter. ”Särskilda” grupper eller gudstjänster kan vara viktiga ibland, men fokus är inkludering i ord, handling och budskap i ”det vanliga”.

- Gör det teologiska jobbet!
Det verkar produceras mycket teologi kring inkludering i England och varje budskap/verksamhet/åtgärd är grundligt teologiskt motiverad.  
 ”Gud älskar alla” räcker inte som grund. Man vill ta del av teologi och skapa teologi. 

- Gör en omvärldsanalys och våga fråga. Vilka saknar vi? Vad behöver de för att känna sig inkluderade? Vad behöver du för att känna dig inkluderad. 
Exempelvis i St Martin in the Fields där en konferens om funktionshinder avslutades med en gudstjänst där deltagarna varit med och skapat liturgin för att den skulle vara inkluderande.

- Undanröj hinder redan innan behovet uppstår. Exempelvis viss teckentolkning, tillgänglighet, språk. På samma sätt som vi har ”barnhörna” om barn/familjer kommer. Utgår från att människor med olika behov kommer delta i gudstjänst/verksamhet. 

5. På vilket sätt har de drabbats av hat/hot och hur har de hanterat det?  
I liten grad vad vi kunde se/höra. 

Presentation av studieresa_IC

Kontakta Erik Dufva, präst i Botkyrka församling om du vill veta mer om studieresans innehåll samt kontaktuppgifter. 
erik.dufva@svenskakyrkan.se