Sjung språket

"Sjung språket" bygger på tron att sång och musik också har en pedagogisk kraft när det gäller att lära sig ett språk. Vi kommer gärna och berättar - och sjunger.

I musiken finns rytmen, melodin och lusten. Att koppla sångvänliga melodier till viktiga ord är en inlärningsprocess som slår det mesta. Det är vår erfarenhet. Och en hel del forskning pekar åt det hållet.

Under flera år har Räddningsmissionen tillsammans med Svenska kyrkan i Bergsjön jobbat fram en metod  där sången står i centrum för inlärning av tex svenska språket. 

Välkomna att boka en workshop med metodens utvecklare, Andreas Andersson, musikpedagog i Bergsjön och Jan Mattsson, musikpedagog, Räddningsmissionen

Klicka här för mer info och kontaktuppgifter.