Sida vid sida

Botkyrka församling stödjer tillsammans med flera andra lokal aktörer, Stockholms Interreligiösa råds uttalande.

Tillsammans verkar vi för fred och sammanhållning. Församlingar och pastorat i FBHO delar den hållning som det Interreligiösa rådet i Stockholm uttrycker i sitt uttalande med anledning av ansökningar om att, offentligt, få bränna Koranen. Botkyrka församling har gemensamt med olika lokala religiösa aktörer nu ställt sig bakom uttalandet. 

Läs uttalandet här.