Lång 3. Rekryteringar och vithetsnormen

Vägar ut ur den vithetsmärkta kyrkan

OBS Hålls endast en gång på TORSDAGEN!

Lång workshop med vandring - Akalla kyrka

Inom Svenska kyrkan är många arbetslag homogena. Inte minst präglas vigda tjänster av en stark vithetsnorm. I den här workshopen undersöker vi hur normer uppstår, men också hur vi kan skapa en ökad mångfald genom att förändra hur vi rekryterar till tjänster och uppdrag. Rokibath Alssane, kunnig inom intersektionslitet, rasism och vithetsnormer, Henrik Fröjmark, policyrådgivare i Svenska kyrkan och fd vd på Rättviseförmedlingen och Eva Brunne, avgående biskop i Stockholms stift, visar vägar ut ur den vithetsmärkta Svenska kyrkan.