Program 6 maj

9-10 Mötesbyrån öppnar + fika
10.00 -10.45 Mässa Kista kyrka
11.00 Introföreläsning Andreas H. - Dopet gör skillnad. 
Dopteologi i ljuset av pankristna församlingar och mångreligiösa gemenskaper
FBHO-forskaren och Stockholms nya biskop Andreas Holmberg om dopets teologi i församlingarnas vardag och liv. I våra mångfaldskyrkor byggs en gemenskap kring ”oss som samlas”. Hit kommer människor som är döpta i andra samfund och som därför inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Dessutom kommer många som inte är döpta, till exempel muslimer eller människor och icke samfundstillhöriga. Andreas Holmberg har under många år forskat på nätverket Framtiden bor hos oss. I mars 2019 doktorerade han på Åbo akademi med avhandlingen Kyrka i nytt landskap. Här ställer han sig frågan vad som är Svenska kyrkans identitet, roll och uppgift i en ny mångreligiös och mångkulturell tid.

12.00 Lunch på Kyrktorget
13.00 -15.00 Workshops: Block 1 inkluderar vandring till någon av församlingens övriga kyrkor (valbara) med workshop på plats och sedan promenad tillbaka till Kista kyrka.
Block 2 äger rum i Kista kyrka och innefattar två valbara workshops. Man väljer alltså först ett block och sedan en workshop inom sitt valda block.

Block 1: Vandringar & Workshops:
1.1 Medeltidskyrkan mitt i miljonprogrammet- Den gamla sockenkyrkan är inte det ”svenskaste” vi kan tänka oss. Med Gunilla Moshi & Eva Löfgren. Vandring & Workshop 1: (Ca ½ timmes reflektionspromenad från Kista kyrka till Spånga kyrka – Workshop i kyrkan – promenad tillbaka till Kista kyrka):
Idag omringas den medeltida Spånga kyrka av miljonprogrammets arkitektur. Men det är egentligen ingenting nytt. Redan på 1100-talet stod Spånga kyrka där som en vision om en värld och en mänsklighet, innan Sverige ens fanns som nationalstat.

Den medeltida sockenkyrkan är en symbol för hur internationell och global kyrkan har varit, i alla tider. Våra gamla kyrkor är enande tecken på det mångkulturella samhället, med alla sina inslag av olika högkulturers byggnadsteknik och arkitektur. Spånga kyrka var dåtidens ”hi-tech” – mättad med internationella influenser. Bilden av den gamla sockenkyrkan som det ”svenskaste” vi kan tänka oss stämmer inte, våra kyrkor – gamla som nya – är snarare platser som förenar de nya invånarnas alla högkulturer och gemensamma världsarv. Workshopen leds av Gunilla Moshi, diakon i Spånga-Kista församling och Eva Löfgren, forskare på Göteborgs universitet som bland annat specialiserat sig på kyrkan som kulturarv.

1.2:Fingertoppskänsla i förorten. Ska vi som anställda agera profeter eller diplomater? Med Jerker Alsterlund och Marie Grangården.Vandring & Workshop 2: (Ca ½ timmes reflektionspromenad från Kista kyrka till Rinkeby kyrka – Workshop i kyrkan – promenad tillbaka till Kista kyrka)

Ska vi som anställda i FBHO-församlingar agera profeter eller diplomater när vi möter människor? Vad kan en göra som kyrka i ett närsamhälle med många olika starka religiösa traditioner? Vad är viktigt för den egna identiteten och vad försvårar respektive förenklar kontakten med andra människors traditioner?

Det finns ofta utmaningar i FBHO-sammanhang kring konvertiter, religionsdialog och identitetsfrågor. Jerker Alsterlund, kyrkoherde i Spånga-Kista församling och Marie Grangården, präst med stor erfarenhet av frågor om inkludering och mångfald, leder oss i denna vandring med workshop. Tillsammans arbetar vi kring frågan om vem som är kyrkans ”vi” och reflekterar kring den kristna identiteten i en mångfaldsvardag

1.3 Den diakonala toaletten. Medverkande kommer.
Vandring & Workshop 3 (Ca ½ timmes reflektionspromenad från Kista kyrka till Akalla kyrka – Workshop i kyrkan – promenad tillbaka till Kista kyrka). Dopet och dess radikala konsekvenser av öppenhet. I församlingar präglade av mångfald blir det ofta skav kring frågor om hur öppna dörrar ska vara. Den diakonala toaletten är ett uttryck som myntats i en FBHO-församling under en diskussion om huruvida toaletten skulle vara öppen eller stängd. Många använde toaletterna eftersom behoven av toaletter var stora i området, och personalresurser saknades för att ta hand om hygienen. I denna workshop med vandring diskuteras gränser och öppenhet. Vem är välkommen? Vem är inte välkommen? Hur får man uppföra sig i kyrkan? Vem är det som bestämmer? Vilka är vi:et? Vilka är ”de andra”? I FBHO-sammanhang krävs stor flexibilitet och öppenhet för att kunna lösa de ”skaviga” situationer som hela tiden uppstår. Det går inte att bygga in sig i fasta strukturer och regler – i stället får en uppfinna nya lösningar i takt med att problem och utmaningar dyker upp. 

Workshops Block 2:
(Ges på plats i Kista kyrka – välj två workshops/1 h vardera)

1:a passet i Kista ka: 

Workshop 4

13.00-14.00 På plats i Kista kyrka

Barnets rätt till sin egen andlighet

Dop, konfirmation och nattvard i församlingar präglade av mångfald
Barnkonventionen slår fast barns rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Enligt barnkonventionen ska föräldrar leda sitt barn i utövandet av rätten till religionsfrihet. Men vad betyder det i praktiken och vilka konsekvenser kan det få i miljöer präglade av mångfald?

Maria Classson Sundin, präst och forskare kring barns rätt till egen andlighet leder denna workshop tillsammans med två pedagoger från FBHO-församlingar i Stockholm: Tara Tony från Vantörs församling och Elias ? från Botkyrka församling.[1]

 

Workshop 5

13.00-14.00 Kista kyrka

Trygghet i våra stadsdelar

– om skjutningar, våld och kriminalitet
Hur påverkas vi av den vanligt förekommande bilden av ett Sverige i sönderfall? Vi matas med begrepp som ”utsatta områden”, ”parallellsamhälle”, ”no-go-zone”, gängkriminalitet och skjutningar. Statistiken visar dock att det dödliga våldet var högre på 90-talet än vad det är nu. Det som dock har ökat är skjutningarna – och det finns mycket fler vapen i Sverige nu.

På denna workshop som leds av Helena Hedlund, kyrkoherde i Flemingsberg och Catarina Klockerud, trygghetssamordnare i Huddinge, diskuterar vi dessa frågor och tittar särskilt på hur samverkan i lokalsamhället visar en väg framåt.

 

 

Workshop 6

13.00-14.00 Kista kyrka

Döpt till ansvar

– om det heliga uppdraget att stå på de förtrycktas sida och att följa Jesus in i lidandet
Som kyrka behöver vi ge en röst åt dem som ingen lyssnar på. Det innebär att vi som kristna ibland måste påtala systemfel och protestera mot förändringar som påverkar människor negativt. Anna Ardin är diakon i Equmeniakyrkan och har skrivit boken ”Politisk och profetisk diakoni”. På denna workshop visar hon på inspirerande verktyg för just politisk och profetisk diakoni. Workshopen riktar sig till diakoner och till alla andra som vill reflektera kring vårt ansvar att protestera mot orättvisor.

Workshop 7

14.10-15.10 Kista kyrka

Inkluderande förhållningssätt
”Hos oss är alla välkomna!” – eller?   
En workshop där vi granskar vår egen församling ur ett normkritiskt perspektiv. Med interaktiva övningar får vi upptäcka våra medvetna och omedvetna normer som inkluderar eller exkluderar. Workshopen leds av Annika Heikkinen, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr och Sara Björk, verksamhetsutvecklare Sensus studieförbund.

2:a passet i Kista ka

 

Workshop 8

14.10-15.10 På plats i Kista kyrka

Afghanska ungdomarna inkluderade i svenska samhället

Mångfald Unga, b l a om hur de inkludering – Hur inkluderas dessa ungdomar i kyrkans gemenskap?

Mehrdad är bokad, vill ha 10 000-15 000 kr för båda dagarna. Vi skriver inte under ngt om detta förrän efter 11 juni. Text kommer inom kort från Mehrdad.

 

Workshop 9

14.10-15.10 Kista kyrka

Utmaningar för framtidens demokratiska kyrka
Beatrice i Botkyrka har tackat ja till detta. Hon kan leda detta seminarium och kommer ta med tankar från svaret till biskopens ämbetsberättelse som stockholmsherdarna samlades kring i SKHLM nov 2018

 

Workshop 10

14.10-15.10 På plats i Kista kyrka

Dopets USP
- strategisk kommunikation i mångfald
Text finns

 

 

Workshop 11

14.10-15.10 Kista kyrka

Musiken – när den nya tiden möter den gamla
Körsång utan gränser, integrationsprojekt
Sara B har kontaktat Margareta Raab, har bett om underlag till text.

 

Rekryteringar och vithetsnormen
Få syn på den ”osynliga” strukturella rasismen som skapar enfärgade arbetslag
Det råder generellt vithetsnorm bland anställda i Svenska kyrkan. I synnerhet bland vigda medarbetare är normen massiv. På denna workshop undersöker vi den strukturella rasism som ligger bakom det till synes slumpvisa komponerandet av homogena arbetslag. Rokibath från Individuell Människohjälp, Moa Bursell från Institutet för framtidsstudier och Eva Brunne, biskop emeritus i Stockholms stift, beskriver den strukturella rasismens konsekvenser, men visar också vägar ut ur den vithetsmärkta Svenska kyrkan.

https://www.iffs.se/forskning/forskare/moa-bursell/
Rokibath Alssane (Individuell Människohjälp) och kanske Seher Yilmaz
 

 

 

15.10-15.30 Fika

 

15.30-17.00

Panelsamtal OM DOPET, Henrik T, Boel H S, Petra Carlsson & Daniel Callero

Alla har sagt ja. Ulrika Jonsson moderator (Tillfrågad och har sagt Ja) Är dopet inkluderande eller exkluderande? (Vi klustrar alla frågor till slutet)

19.00-21.30 Middag o Underhållning/Kultur (Helena Hedlund leder Underhållning/Kulturgruppen) Festkvällen kommer att vara i Akalla kyrka. Det är 25 meter till T-banan. Vi serverar alkohol som man får betala privat ur egen ficka.[1]

Artikel 14: Tanke-, samvets- och religionsfrihet

1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

2. Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och i förekommande fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt.

3. Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna sedligheten eller andra personers grundläggande fri- och rättigheter.