Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Framtiden bor hos oss

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Rätten till vård är universell

FBHO-inlägg: 18 maj 2018. Rätten till vård bör ses som en mänsklig rättighet som omfattar även papperslösa, inte en rättighet som endast gäller officiella medborgare. Det skriver medarbetare i FBHO-väst i ett debattinlägg i Borås tidning 19 maj.

 

Församlingsmedarbetare i nätverket ”Framtiden bor hos oss” uttrycker en stark oro över en människosyn som gör skillnad på människor. Detta med anledning av politiska förslag om att vi ska återgå till mindre humana regler gällande rätten till vård för papperslösa.

Moderaterna har i en debattartikel i BT 4/4 skrivit att ”rätten till välfärdsförmåner gällande vård och skolgång bör återgå till det som gällde före 2013. Bland annat ska endast akut sjukvård erbjudas till vuxna som vistas illegalt i Sverige. Barn som saknar rätt att vistas i Sverige måste dock fortsatt ha rätt till samma sjukvård som andra barn.”

Fredagen den 4/5 2018 gick Socialdemokraterna på en presskonferens ut med en lista på kraftiga åtstramningar i migrationspolitiken. Budskapet var tydligt, välfärden i Sverige är till för svenska medborgare och för dem som har laglig rätt att vistas i landet. Enligt Aftonbladet 6/2 i år anser Anders Ygeman, gruppledare för Socialdemokraterna, att man kan diskutera vilken vård papperslösa ska ha rätt till.

Dessa besked gör oss oroliga. Är Socialdemokraterna beredda att inskränka rätten till vård för människor som lever i papperslöshet?

Tidigare har Sverigedemokraterna skrivit på SvD debatt 22/2-2016 att papperslösa inte bör kunna få vård i Sverige.

Vi är oroade över den människosyn som uttrycks i dessa förslag. Människor som lever i papperslöshet och stor utsatthet kommer ofta till våra kyrkor och församlingshem. Vi möter fattigdom, trångboddhet, osäkerhet, psykisk och fysisk ohälsa samt rädsla. Vi möter barn som far illa av familjens livssituation och vi möter människor som blir utnyttjade.

De förslag som bland annat moderaterna lagt fram innebär att den rätt till vård ”som inte kan anstå” för papperslösa, och som infördes 2013, ska tas bort. I och med det skulle vuxna personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige endast ha rätt till akut sjukvård. Det är med andra ord en snävare bedömning än den som gällt sedan 2013.

Vi önskar att våra politiker preciserar hur konsekvenserna av en inskränkning av rätten till vård ska hanteras. Vi tror inte att man genom att dra in rätten till en redan begränsad vård kommer att få fler människor att lämna Sverige frivilligt, om det nu är det som är syftet med förslaget.

I stället kommer det att leda till att dessa människor vänder sig till frivilligorganisationer vilket gör att civilsamhället får bära en ännu större del i att stötta och hjälpa utsatta människor. En överhängande fara är också att dessa människor i sin desperation tvingas vända sig till oseriösa vårdinstanser.

Som medarbetare i Svenska kyrkans församlingar ser vi det som vår viktigaste uppgift att stödja den enskilda individen i att kunna fatta beslut om sin egen livssituation. Vi försöker alltid ge adekvat information om vad som gäller för att få uppehållstillstånd i Sverige, så att vi inte invaggar människor i falska förhoppningar. Men – rätten till vård ser vi som en mänsklig rättighet, inte bara en medborgarrättighet. Rätt till vård som inte kan anstå kan inte vara avhängig en människas officiella status.

Idag är människor som fått avslagsbeslut ofta utlämnade till sin egen oro och ångest. Det trots att behovet av att få prata och ställa frågor och få information om vad som gäller är minst lika stort hos dem som hos andra människor som går igenom svårigheter. Vi som möter människor med erfarenhet av flykt ser detta som ett stort och angeläget behov.

Glöm inte att människan som lever i papperslöshet kunde varit du eller jag. Frågan om människovärdet får aldrig reduceras till en fråga om uppehållstillstånd.
FBHO, Framtiden Bor Hos Oss, är ett nationellt nätverk som samlar distrikt och församlingar i Svenska kyrkan i mångreligiösa och -kulturella stadsdelar. FBHO har i år utsetts till Årets förnyare inom Svenska kyrkan.

FBHO Väst vill med denna debattartikel uttrycka sin oro över de förändringar som flera partier föreslår gällande rätten till vård för vuxna människor som lever i en papperslös situation i Sverige. Med begreppet papperslös avses här människor som saknar tillstånd för att vistas i Sverige. www.framtidenborhososs.se

Medarbetare i FBHO Väst genom:
- Inger Awenlöf, flykting- och integrationssamordnare
- Monika Linnros, diakon
- Stefan Hiller, kyrkoherde, Borås pastorat
- Henrik Törnqvist, församlingsherde, Bergsjöns församling
- Kim Bredefeldt, distriktspräst, Angereds församling
- Maria Ottensten, kyrkoherde, Nylöse pastorat
- Maria Classon, kyrkoherde, Trollhättans pastorat