Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Framtiden bor hos oss

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Boken "Framtiden bor hos oss" klar!

FBHO-inlägg 23 aug 2018. Hurra!!!! Nu är den klar, boken "Framtiden bor hos oss - metoder och förhållningssätt i urbana mångfaldsförsamlingar i Svenska kyrkan", skriven av medarbetare i FBHO-församlingarna. Riktigt lägligt, inte minst eftersom vi i år vann priset som årets förnyare i Svenska kyrkan.

Boken "Framtiden bor hos oss - metoder och förhållningssätt i urbana mångfaldsförsamlingar i Svenska kyrkan" ges ut av Argument förlag och kan beställas via förlagets hemsida. Beställ boken här!

Vi är många i nätverket FBHO som jobbat med innehållet, Christina Byström och Johanna Linder, nätverkets samordnare, har skrivit kapitlen som vart och ett avslutas med en teologisk reflektion skriven av Henrik Törnqvist, församlingsherde i Bergsjöns församling i Göteborg och ordförande för FBHO:s styrgrupp.

I bokens sammanlagt tio kapitel delar dessutom medarbetare - präster, diakoner, pedagoger, kyrkoherdar m fl i FBHO-församlingarna - exempel från verkligheten, från den mångfaldsvardag där vi jobbar.

Här på FBHO-bloggen kommer vi att förhandspublicera utdrag ur boken en tid framåt. Idag finns ett exempel från bokens första kapitel, om Samverkan i våra lokalsamhällen. Exemplet berättar bland annat om hur svenskar visar sina känslor.

"Jag smyger in i den fullsatta lokalen så tyst som möjligt. Deltagarna, som alla är asylsökande och ivriga att lära sig den svenska koden, har tagit fram sina anteckningsblock. Föreläsaren, som ursprungligen är från Chile, presenterar dagens tema som är: Hur svenskarna visar sina känslor. Hon förklarar att man inte kan se på svenskarnas ansiktsuttryck hur de känner – det är omöjligt. Däremot förstår man dem om man tittar in i deras ögon. Hon blickar allvarligt ut över salen och deltagarna antecknar.

Jag smyger vidare, in i nästa rum där jag ska ha möte, full i skratt över den drastiska beskrivningen, men också fascinerad över intresset som finns av att förstå svenskarna, det vill säga mig. En tanke som dröjer sig kvar är att jag hoppas att deltagarna som antecknar i rummet bredvid fortsätter visa sina känslor. Svenskarna, även jag, har också något att lära sig.

Den här situationen är hämtad från Portalen, ett nätverk där olika aktörer i ett av stadens miljonprogramsområden har gått samman.

Syftet med nätverket är att öka antalet människor i området som förvärvsarbetar. Omkring femtio procent av dem som bor i området har inte något arbete, och många som kommer in på arbetsmarknaden flyttar därifrån till andra bostadsområden. De som blir kvar riskerar att hamna i utanförskap som går i arv från generation till generation. Om det normala är att vuxna inte går till jobbet, riskerar det att bli normen för unga.

På Portalen arbetar vi utifrån varje enskild individs behov. Det kan exempelvis handla om att hitta rätt utbildning, hjälp att komma i kontakt med framtida arbetsgivare eller som i situationen tidigare: att lära sig den svenska koden.

Organisationerna som samverkar i Portalen är olika sinsemellan: Stadens kommunala hyresföretag är med, eftersom de vill ha en trygg boendemiljö. Svenska kyrkan är med utifrån Jesu uppdrag att bidra till en bättre värld. Ett bildningsförbund deltar därför att det finns folkbildningsperspektiv i arbetet. Trots att vi har delvis olika skäl till varför vi samverkar kan vi kraftsamla för ett konkret arbete som ger resultat och förbättrar livet för enskilda människor. Att jobba ihop utanför våra invanda mönster ger oss också nya glasögon. Vi ser nya lösningar och kompletterar varandra."

..................................

Mer om boken Framtiden bor hos oss - metoder och förhållningssätt i urbana mångfaldsförsamlingar i Svenska kyrkan (utdrag ur baksidestexten):
I mångfaldsvardagen behövs en flexibel kyrka som är öppen för nya lösningar och nya sätt att se på omvärlden. Vad händer när vi öppnar dörren för flyktingar? Hur firar vi gudstjänst tillsammans när olika traditioner krockar? Hur hittar vi ett inkluderande vi när värdegrunden utmanas? Boken Framtiden bor hos oss skildrar ärligt både de utmaningar och den rikedom som finns i mångfaldsarbetet, bland annat genom en mängd exempel hämtade från församlingar och pastorat i nätverket Framtiden bor hos oss.

Följande tio förhållningssätt beskrivs i boken: 

  • Samverkan – tillsammans i lokalsamhället
  • Öppet här och nu – det kontextuella förhållningssättet
  • Att vara där det skaver – det icke-perfektionistiska förhållningssättet
  • Den gemensamma förståelsen – församlingens organisation
  • Tro och tradition – världens mässor
  • Värderingskrockar – och om att hitta ett inkluderande vi
  • Visionär kommunikation i mångfald – ömsesidighet, lyssnande och rättvis representation
  • När tron förändras – konvertering och mission
  • Religionsdialog – tro som kraft och motståndskraft
  • Att våga gå på vatten – att hålla fast tron på det till synes omöjliga

Genom boken går ledorden hopp och möjlighet som en röd tråd.

Christina Byström och Johanna Linder är kommunikatörer i Svenska kyrkan och samordnare för nätverket Framtiden bor hos oss. Henrik Törnqvist är församlingsherde i Bergsjöns församling och ordförande för nätverkets styrgrupp.

2018 tilldelades nätverket och Bergsjöns församling pris som Årets förnyare i Svenska kyrkan.