Boken Framtiden bor hos oss

Boken "Framtiden bor hos oss" beskriver metoder och förhållningssätt i urbana mångfaldsförsamlingar i Svenska kyrkan. Här kan du beställa boken!

I tio kapitel beskriver författarna olika förhållningssätt som hjälper oss att bättre hantera konfliktytor, leva med olikheter och hitta en gemensam, bärkraftig och inkluderande identitet i församlingar i Svenska kyrkan präglade av mångfald.

Exempel på kapitelrubriker är:

Tillsammans i lokalsamhället Om samverkan

Öppet här och nu Kontextuellt förhållningssätt. Flexibilitet.

Att vara där det skaver Att vara i friktion är en bra plats att vara på. En kyrka där allt inte är perfekt, det är en del av metoden.

Den gemensamma förståelsen Kulturbygge, församlingsinstruktioner, verksamhetsidé. Arbetslag och medarbetare. Organisation och teologi. Praktiker som alla bär tillsammans, en gemensam vision.

Världens mässor - Gudstjänst i korsvägen - Krock mellan olika former av kyrklighet. Krock mellan olika sätta att fira gudtjänst blir till ett nytt sätt. Predikan/ Gudstjänst.

Värderingskrockar När värdegrund möter värdegrund, och när det inte bara är härligt och fantastiskt att leva mitt i mångfalden. Så lär vi oss att leva tillsammans även när det är svårt.

Visionär kommunikation i mångfald. Hur får vi in mångfalden? Bredden, missionsuppdraget? Hur skulle kommunikationen kunna se ut? Vill kyrkan verkligen krypa ut ur vithetsnormen? Kommunikationsvisionen hjälper medarbetare att inte främst spegla verksamheterna, utan att utveckla dem.

Tro som överbryggare Tro som kraft och motståndskraft/Interreligiöst arbete. Den som kommer är inget objekt utan subjekt. Ett jämlikt möte gör något med båda parter. Vi blir något nytt tillsammans.

Konvertering och mission Hur förhåller vi oss till olika religioner i mångreligiösa miljöer? Vad är mission i FBHO-sammanhang? Grunden i FBHO-församlingarnas identitet är att alla religioner är värdefulla och behöver samverka med varandra i det gemensamma samhället.

Att våga Gå på vatten – att tro på det omöjliga. Att vara i visionen istället för i pusslet/det organisatoriska. Våga säga ”vi tror på detta”. Vi är alla kallade att gå på vatten. I vår tid inte minst i en tid av kaos och murar är det vår kallelse.  

 

Många författare

Vi är många i nätverket FBHO som jobbat med innehållet. I bokens kapitel delar medarbetare – präster, diakoner, pedagoger, kyrkoherdar m fl i FBHO-församlingarna – exempel från verkligheten, från den mångfaldsvardag där vi jobbar. Christina Byström och Johanna Linder, nätverkets samordnare, har skrivit de löpande kapiteltexterna som vart och ett avslutas med en teologisk reflektion skriven av Henrik Törnqvist, församlingsherde i Bergsjöns församling i Göteborg och ordförande för FBHO:s styrgrupp.

Boken ges ut av Argument förlag och kan beställas via förlagets hemsida. Länk här.