Medarbetarkonferens 2011

"Så gör vi" - vänd mot Guds framtid - kyrka i ord och handling" hette årets medarbetarkonferens.

Under två dagar träffades medarbetare i nätverket i Flemingsbergs kyrka för att dela erfarenheter och reflektera tillsammans. Vi funderar över goda exempel som uppstått i våra mångkulturella miljöer och vad de säger om oss som kyrka. Eller sett från ett annat håll - vad säger vi om vår tro genom det vi gör?

Finns det mönster som går igen? Vilka ledord är typiska för våra församlingar? Och vad är utmaningen framåt?

Stockholm biskop Eva Brunne inledde dagarna. Läs hennes tal här:
Jonas Ideström, präst och kyrkosyns-forskare var process- och samtalsledare.Läs Kyrkans tidnings text om Konferensen.

Jonas Ideström: dokumentation "Så gör vi"

Medarbetarkonferensen 2011 hette "Så gör vi - Vänd mot Guds framtid - kyrka i ord och handling".  Tanken med konferensen var att reflektera teologiskt med utgångpunkt i medarbetarnas konkreta verksamheter. Handledare för samtalen var Jonas Ideström, präst och kyrkosynsforskare vid Uppsala Universitet.

Hans dokumentation av dagarna med inledande tal och anföranden finns här.
I slutet av dokumentet ( s. 27) finns tex sammanfattande reflektioner kring Hoppets praktiker och Nya utmaningar för en folkkyrka.