Debatt & Media

Ett av FBHO:s uttalade mål är att driva debatter och frågor som vi ser som viktiga utifrån våra erfarenheter i mångkulturella och mångreligiösa miljöer.

Politiker, besök kyrkorna i förorten

Kristina Helgesson Kjellin har i många år forskat på FBHO. I en artikel i tidningen Dagen kommenterade hon Ebba Busch Thors text i Expressen om att svenska förorter skulle sakna kristna värderingar.  

Var är kyrkans kris- och beredskapsarbete när människor skjuts?

Vad är det som gör att kyrkan inte mobiliserar sitt kris- och beredskapsarbete vid skjutningar på samma sätt som kyrkan skulle göra vid en allvarlig bussolycka? Diakonerna Ebba Älvebrandt och Gunilla Moshi lyfter frågan i den debattartikel i Kyrkans tidning.

Mångfalden måste synas på bild

FBHO-inlägg 8 juni 2017. Vithetsnorm råder i Svenska kyrkans kommunikation, och placeringen av bilder ger ofta intrycket att kyrkans "vi" är den etniskt svenska handen som sträcks ut till "den andre". Kyrkoherdar och församlingsmedarbetare i FBHO, nätverket Framtiden bor hos oss, vill nu se en förändring. 

Rätten till vård är universell

FBHO-inlägg: 18 maj 2018. Rätten till vård bör ses som en mänsklig rättighet som omfattar även papperslösa, inte en rättighet som endast gäller officiella medborgare. Det skriver medarbetare i FBHO-väst i ett debattinlägg i Borås tidning 19 maj.

Vardag i nätverkets församlingar
Tidskriften Uppdrag Mission uppmärksammar nätverket i ett samtal om de nya folkkyrkan där människor från hela världen möts. Läs reportage här (s. 12-16).