Meny

Mångfaldskommunikation i Svenska kyrkan

FBHO:s vision om mångfaldskommunikation fokuserar på interaktivitet, representativitet, normkritik och nätverkande. I vår nya tid står alltid relationen i centrum.

Den evangelisk-lutherska kyrkan är en kyrka i reformering. Därför behöver vi också skapa förutsättningar för ett kommunikationsarbete som tar avstamp i reflektionen kring den svenska kyrkans uppdrag i en ny tid.

FBHO lyfter sina tankar om mångfaldskommunikation, i ett visionsdokument, i en debattartikel och i samband med utbildningstillfällen.