Prata med oss

Kontakt

Framtiden bor hos oss

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

FBHO:s Vision om Mångfalds-kommunikation i Svenska kyrkan

FBHO:s Vision om mångfaldskommunikation handlar om interaktivitet, representativitet och om att öka medvetenheten inom Svenska kyrkan om modern kommunikation i mångfaldskontext.

Den evangelisk-lutherska kyrkan är en kyrka i reformering. Därför behöver vi också skapa förutsättningar för ett kommunikationsarbete som tar avstamp i reflektionen kring den svenska kyrkans uppdrag i en ny tid.

FBHO lyfter sina tankar om mångfaldskommunikation, i ett visionsdokument, i en debattartikel och i samband med utbildningstillfällen.