Mångfaldskommunikation i Svenska kyrkan

FBHO:s vision om mångfaldskommunikation fokuserar på interaktivitet, representativitet, normkritik och nätverkande. Kontakta samordnarna vid intresse för workshop och föreläsning.

Den evangelisk-lutherska kyrkan är en kyrka i reformering. Därför behöver vi också skapa förutsättningar för ett kommunikationsarbete som tar avstamp i reflektionen kring den svenska kyrkans uppdrag i en ny tid.

FBHO lyfter sina tankar om mångfaldskommunikation, i ett visionsdokument, i en debattartikel och i samband med utbildningstillfällen. 
Christina Byström och Johanna Linder föreläser gärna om nätverkets kommunikationsvision. Kontakta Christina Byström vid intresse för workshop och föreläsning.

Debattartikel

FBHO:s debattartikel om Mångfaldskommunikation i Svenska kyrkan är publicerad på Kyrkans tidnings webbplats. Länk här.