Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Framtiden bor hos oss

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Mångfaldskommunikation i Svenska kyrkan

FBHO:s vision om mångfaldskommunikation fokuserar på interaktivitet, representativitet, normkritik och nätverkande. I vår nya tid står alltid relationen i centrum.

Den evangelisk-lutherska kyrkan är en kyrka i reformering. Därför behöver vi också skapa förutsättningar för ett kommunikationsarbete som tar avstamp i reflektionen kring den svenska kyrkans uppdrag i en ny tid.

FBHO lyfter sina tankar om mångfaldskommunikation, i ett visionsdokument, i en debattartikel och i samband med utbildningstillfällen.