Konferenser 2001-2010

Förtroendevalda:
- "Framtiden bor i förorten"  - 2005, Göteborg: Folder
- "Kollision och kompromiss" - 2010, Stockholm: Program

Medarbetare:
- “Människor i underpriviligerade miljöer” - 2001
- “Mission possible”  - 2002
- “Ett rättfärdigt liv” - 2003
- "Framtiden bor hos oss"- 2006, Göteborg: Program
- "Subkultur och dialog - möte eller konflikt" - 2007, Stockholm: Program
- "Den goda staden" - 2009, Göteborg: Bok (pdf) (häftet finns att beställa, se kontakt)