FBHO-medarbetarkonferens 2019

ETT ENDA DOP - EN ENDA MÄNSKLIGHET: medlem eller medmänniska? I november 2019 samlades över 200 av nätverkets medarbetare och engagerade i Spånga-Kista i Stockholm.

Vem känner sig välkommen i kyrkans gemenskap? Vem känner sig utanför? I FBHO-församlingarna får det konsekvenser att dopet är medlemsgrundande, att Kyrkoordningen säger att du ska vara döpt för att ta emot nattvarden, att många som kommer till oss är döpta i andra samfund och andra liknande situa­tioner.

Församlingar i nätverket Framtiden bor hos oss har länge befunnit sig i miljöer där gamla, invanda sätt att göra saker på inte längre fungerar. Därför har vi ofta hittat nya, flexibla lösningar som under årens lopp gett oss särskilda kompetenser att möta den mångfald som omger oss i det moderna Sverige och i den nya kyrkan.

På den här medarbetarkonferensen undersöker vi de teologiska och organisatoriska konsekvenserna av dopet och försöker belysa hur kyrkojuridiken ofta går i otakt med vardagens teologi och praxis.